Experitech
Image default
Bedrijven

Duurzame inzetbaarheid

 

Door de toenemende automatisering wordt het voor veel laagopgeleiden steeds moeilijker zich te bewijzen. Met de kennis en vaardigheden van nu kun je waarschijnlijk zo een twee tot drie jaar vooruit, in plaats van vijftig jaar. Dit omdat we steeds langer doorwerken en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Daar waar een miljoen laaggeschoolden amper gebruik maken van de mogelijkheid om zich bij te scholen, groeit het risico op werkloosheid voor deze groep aanvankelijk. Bedrijven en de overheid besteden miljoenen aan zogenoemde duurzame inzetbaarheid: het mogelijk maken dat werknemers langer en gezonder kunnen doorwerken. Met een ontwikkelassessment bijvoorbeeld, kunnen kansen, leerpunten en knelpunten van werknemers worden ontwikkeld. De reden dat laaggeschoolden amper gebruik maken van de mogelijkheid om zich bij te scholen, is dat ze vaak minder vertrouwen hebben in het feit dat ze slagen. Het zijn vooral de negatieve associaties die het hem doen. Als je niet het vertrouwen hebt dat je gaat slagen, dan heb je ook minder de neiging om eraan te beginnen.

Een aantal jaren geleden hadden we het vooruitzicht dat we rond ons zestigste levensjaar konden stoppen met werken. Maar dat is behoorlijk veranderd. Het is lastig om lager opgeleiden te motiveren. Een mooie eerste stap om ze wel te motiveren kan zijn om bijscholing te verplichten, mits het er voor zorgt dat mensen een mooie leerervaring hebben. Als dat niet zo is, dan volgt er na die ene opleiding niets meer. Het leerproces eindigt dan vrij snel en dat heeft dan niets meer met duurzame inzetbaarheid te maken. Het is daarom belangrijk dat werknemers een positief gevoel overhouden aan het leren, want met een positieve leerervaring kun je in een levenslange leercyclus terechtkomen. Wilt u als werkgever uw werknemers optimaal inzetbaar blijven houden, dan kunt u een assessment bureau inschakelen. Zo laat u zien dat u het beste voorheeft met uw werknemers.

http://loopbaannederland.nl/