Experitech
Image default
Electronica en Computers

De meest gestelde vragen over IT

Zoals zo veel zaken is het goed beheren van de IT binnen je onderneming van groot belang. Met deze technologieën beheer je immers veel belangrijke zaken en processen. Het is dan ook van essentieel belang dat jouw onderneming een duidelijke visie en strategie heeft op het gebied van IT. Het liefst één die naadloos aansluit op de conventionele bedrijfsstrategie. Wanneer dit namelijk het geval is zullen je werknemers de strategie en vooral de koers beter begrijpen en hier actief aan bijdragen.

Hiernaast is het ook erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je naast een duidelijke visie en strategie op het gebied van IT ook over de benodigde kennis beschikt. Niet iedereen is immers een expert op het gebied van bijvoorbeeld computers of software. Wij begrijpen dan ook goed dat dit voor veel ondernemers een lastige zaak kan zijn. Daarom geven wij in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen over IT.

Waar staat IT voor en wat betekent het?

De afkorting IT staat voor informatietechnologie. Dit werkgebied houdt zich voornamelijk bezig met de methoden en hulpmiddelen die worden gebruikt bij het verzamelen, verwerken en delen van informatie. Onder methoden kunnen bijvoorbeeld belangrijke systemen waarmee wordt gewerkt worden verstaan. De hulpmiddelen zijn de hardware zoals computers, telefoons en- of printers.

De verschillende werkzaamheden die onder informatietechnologie worden verstaan zijn:

–          Codering en programmering

–          Gegevensconversie

–          Systeemanalyse en ontwerp

–          Beheer en productie van opslagmiddelen

Het verschil met ICT

De termen informatietechnologie ofwel IT en ICT kunnen gemakkelijk met elkaar verward worden aangezien ze bijna hetzelfde zijn. IT kan ook wel gezien worden als een belangrijk onderdeel van de ICT. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Het heeft betrekking op alle communicatietechnologieën die mensen met elkaar verbinden. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen IT en ICT?

Allereerst verwijst IT naar de industrie die computers, netwerken, software en andere apparatuur gebruikt om informatie te beheren. ICT kan juist worden gezien als de integratie van deze informatietechnologie met communicatie. Hiernaast wordt de term ICT vaak gebruikt in de context van onderwijs terwijl IT voornamelijk binnen de zakelijke markt wordt gebruikt.

Wat doet een IT-manager?

Een informatietechnologie manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid voor ICT en de operationalisering hiervan binnen een onderneming. Hij of zij staat hierover constant in contact met de directie of het management en adviseert hen over mogelijkheden, veranderingen en innovaties. Een belangrijk aspect van een functie als IT-manager is dus het goed op de hoogte zijn van alles in het betreffende vakgebied. De verschillende deelgebieden waarin de taken van een IT-manager het best kunnen worden verdeeld zijn:

–          Beleidsontwikkeling en advies

–          Ontwikkeling van het IT-systeem alsmede het beheer hiervan

–          Management op het gebied van IT

Je bent als IT-manager dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de IT binnen een onderneming alsmede voor het beleid hiervan. Wat zijn de mogelijkheden voor een bedrijf en hoe kan informatietechnologie hier het best op worden afgestemd? Als jij dit vervolgens gerealiseerd hebt is het managen van deze processen de volgende belangrijke taak. Zonder juist management zullen de processen immers weinig opleveren.

Wat doet een IT-consultant nu precies?

Net zoals een IT-manager ook doet voorziet een IT-consultant ondernemingen van advies op het gebied van informatietechnologie. Ook kan hij of zij de implementatie hiervan ondersteunen.

Het grote verschil met een IT-manager is dat een IT-consultant vaak eenmalig werkzaam is voor een bepaald bedrijf. Dit zijn meestal bedrijven die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe toepassingen op het gebied van IT. Hij of zij heeft dus meestal niks te maken met het management ervan na de ontwikkeling en implementatie. Een consultant op het gebied van informatietechnologie zal dan ook meestal actief zijn bij een onderneming die werkt met wisselende klanten.

Waarom is het aantrekkelijk om IT uit te besteden?

Het zelf beheren van IT voor een onderneming kost vaak veel tijd, kapitaal en kennis. Je moet immers werknemers aantrekken die hierin gespecialiseerd zijn, een eigen IT-omgeving opbouwen en dit vervolgens constant beheren. Indien je als onderneming niet beschikt over voldoende kapitaal of personeel met voldoende kennis kan het slim zijn om je IT te outsourcen aan een gespecialiseerd IT-bedrijf.

Indien je dit doet zal een onderneming die hierin gespecialiseerd is jouw volledige IT-proces voor hun rekening nemen. Hierdoor kan je als bedrijf beter focussen op je primaire werkzaamheden. Ook bespaar je kosten aangezien je geen eigen IT-omgeving hoeft op te bouwen, iets wat vaak erg tijdrovend en kostbaar is. Tot slot zal de kwaliteit van de IT in de meeste gevallen ook verhoogd worden. De praktijk laat vaak zien dat bedrijven die volledig gespecialiseerd zijn in IT vele malen capabeler zijn dan ondernemingen waarvan de IT slechts een onderdeel is.

Wij hopen dat je na het lezen van dit artikel een stukje wijzer bent geworden over wat IT nu precies is, wat je ermee kunt doen en hoe een IT-manager of consultant dit voor jouw bedrijf kan realiseren.

Een juist beleid om het gebied van informatietechnologie is immers onmisbaar voor een gezonde onderneming.

Kijk voor meer informatie op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/IT