Experitech
Image default
Energie

Wat maakt de transitie naar duurzaam beton zo belangrijk?

Van de bouwsector is bekend dat deze een bijzonder belangrijke rol speelt voor wat het realiseren van klimaatdoelen betreft. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de sector verantwoordelijk is voor de helft van het volledige grondstoffenverbruik in ons land. Daarnaast is de sector verantwoordelijk voor 40 procent van het energieverbruik en ook nog eens voor naar schatting één derde van de volledige CO2-uitstoot. Voor de helft van de gebruikte bouwmaterialen geldt dat ze betrekking heeft tot beton. Omwille hiervan is menig expert ervan overtuigd dat de keuze voor duurzaam beton een logische keuze is.

Productie van 33 miljoen ton nieuw beton per jaar

Het is bekend dat er elk jaar ongeveer 22 miljoen ton steenachtig afval vrijkomt door sloop. Op het moment dat we dit artikel schrijven is de verwachting dat er daar amper 2 miljoen ton  van wordt hergebruikt. Dat is op zich al een bijzondere vaststelling. Toch is dit nog niet alles.

Tegelijkertijd is namelijk bekend dat er jaarlijks 33 miljoen ton nieuw beton wordt geproduceerd. Het is de inschatting van onder meer TNO dat de MIMO-aanpak ondersteuning kan bieden in niet alleen het afwegen, maar ook in het optimaal kunnen inzetten van hergebruik en recycling uit zowel bouw- als sloopafval. Het optimaliseren van hergebruik zorgt ervoor dat ervoor wat de realisatie van duurzaam beton betreft twee belangrijke strategieën in beeld kunnen komen. Dit betreft de volgende strategieën:

  1. Het volledig hergebruiken van elementen uit al bestaande betonconstructies;
  2. Het inzetten van gemalen metselwerkpuin;

Voor beide bovenstaande strategieën geldt dat ze samen goed zouden zijn voor een reductie van 0,75 tot  1,25 miljoen CO2 op jaarbasis. Het mag dan ook duidelijk zijn dat inzetten op duurzaam beton een belangrijke meerwaarde zou kunnen creëren voor het welzijn van onze planeet.

Verschillende initiatieven zorgen al voor duurzaam beton

Voor de MIMO-aanpak geldt dat ze perfect weet aan te sluiten op de al bestaande initiatieven voor wat het kunnen realiseren van duurzaam beton betreft. Het gaat hierbij in de praktijk dan concreet om:

  1. De creatie van nieuwe betonsoorten met minder cement;
  2. Aanzienlijk slanker construeren;
  3. Demontabel bouwen;

Het spreekt voor zich dat het voor partijen in de praktijk perfect mogelijk is om verschillende strategieën te benutten voor wat het creëren van duurzaam beton betreft. Voor constructeurs geldt bijvoorbeeld dat ze al in een vroeg stadium de mogelijkheden evenals de data van niet alleen hun leveranciers, maar ook van sloopbedrijven evenals recyclers kunnen betrekken in hun ontwerp. Op deze manier kan er worden toegewerkt naar het bekomen van een zo optimaal mogelijke oplossing.

Voor opdrachtgevers geldt dan weer dat ze inzicht krijgen in oplossingen die meetbaar weten te voldoen aan hun vooropgestelde eisen. Bovendien is het eveneens mogelijk om ze op een transparante manier met elkaar te vergelijken. Zowel voor aannemers als voor sloopbedrijven geldt dat ze meetbaar inzicht krijgen in de kosten evenals in de baten van slim demonteren evenals in de opslag van materialen. Ook met het oog op grondstoffenschaarste is een verantwoorde aanpak belangrijk.