Experitech
Image default
Vervoer en transport

Telematica: 5 trends voor wagenparkbeheerders

De telematica-industrie is enorm gegroeid over de afgelopen jaren. Dat is niet vreemd. De vraag naar meer geavanceerde telematica software blijft toenemen. Dit heeft verschillende redenen. Zo draagtU bij aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen voor wagenparkbeheerders en nemen de mogelijkheden toe om telematica te integreren met andere bedrijfssystemen. Met de verschillende ontwikkelingen en toenemende mogelijkheden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste trends. Samen met u kijken we naar de toekomst aan de hand van 5 trends.

5 Telematica trends van 2022

Het telecommunicatienetwerk blijft zich uitbreiden. Zo ook in 2022. Dat maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens te sturen. Met de ontwikkeling van de software en de komst van interfaces neemt ook de interesse en het gebruik van telematica toe. Of u hier al gebruik van maakt of op de hoogte wilt blijven, het kan nooit kwaad om geïnformeerd te zijn over de laatste ontwikkelingen. Gebruik ze in uw voordeel.

  1. Toename werken op afstand door coronavirus

Ook wagenparken moesten schakelen met de komst van het coronavirus. Niet zozeer op de weg, maar wel voor wagenparkbeheerders. Met het dringende advies om te werken op afstand moest gezocht worden naar mogelijkheden en innovatieve manieren om de productiviteit te bewaken en de taken ondertussen op afstand te beheren. Een lastige taak. Realtime communicatie met telematica maakt dit mogelijk, onafhankelijk waar je bent of welk device u gebruikt. 

  1. Gegevensbeveiliging van groter belang

Het veiligstellen van persoonlijke en bedrijfsgevoelige gegevens zal steeds belangrijker worden. Met het stijgend aantal datalekken is dat niet vreemd. De kern van wagenparkbeheer zijn gegevens. Extra belangrijk dus om deze op de juiste manier zorgvuldig te beschermen. Op het gebied van telematica ontstaat hierdoor de trend om meer maatregelen te nemen rondom cyberbeveiliging. 

  1. Internet of Things (IoT)

Een van de reden waarom gegevensbeveiliging belangrijker is geworden is de komst van Internet of Things. Daarnaast maakt het re-engineering van de supply chain mogelijk. Dit is het proces waarbij Mensen, apparatuur en sensoren verbonden worden met de digitale wereld. Zo heeft u direct inzichtelijk waar binnen het proces verbetringen mogelijk zijn.

  1. Komt van 5G-netwerk

Het 5G-netwerk maakt nieuwe digitale toepassingen mogelijk. Een van deze toepassingen is het 5G-vlootbeheer wat interessant is voor wagenparkbeheerders. Het zorgt voor een hogere snelheid van het netwerk in combinatie met een verhoogde capaciteit en lage vertraging in dataoverdracht. Dit draagt bij dat meer innovatieve voertuigtracking, analyses en gegevensverzameling mogelijk is.

  1. De focus komt meer op telematica-tracking te liggen

Een integraal onderdeel van telematica is tracking. GPS-technologie maakt het mogelijk om in realtime diagnostische niveaus te beoordelen. U kunt hierbij denken aan locatie, status van het voertuig en het rijgedrag van de bestuurder. Naar verwachting wordt de technologie uitgebreid met spraakmogelijkheden en verbeterde kunstmatige intelligentie.

Wat we nog meer kunnen verwachten van telematica in de toekomst? Tegen 2023 is de verwachting dat de helft van productiegerichte bedrijven investeren in telematica-oplossingen. Dit draagt bij aan een optimaal wagenparkbeheer en een verhoogde efficiëntie. Met de ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de toenemende digitale bedreigingen.

 

https://www.verizonconnect.com/nl/kennisbank/artikel/wat-is-telematics/