Experitech
Image default
Rechten

Ontslag op staande voet nemen

Ontslag op staande voet nemen

Je werkt al een tijdje bij een werkgever. Met een goed gevoel naar je werk gaan doe je al lang niet meer. Het gaat zelfs van kwaad tot erger. Zelfs zo erg dat je er geen dag meer wilt werken, omdat je er niet prettig of veilig meer voelt. Wat kun je dan het beste doen en wat zijn dan je rechten? Je kunt in deze situatie ontslag op staande voet nemen. 

 

Kan je zomaar op staande voet ontslag nemen?

Het is niet gebruikelijk om ontslag op staande voet te nemen. Dit kan alleen als de reden zo ernstig is dat je daar echt niet meer kunt blijven werken. Denk aan situaties als:

  • Je werkgever beledigt, bedreigd of intimideert je.

  • Je ontvangt geen loon meer van je werkgever. 

Soms is het lastig inschatten wanneer een situatie ernstig genoeg is om ontslag op staande voet te nemen. Het is (in de meeste gevallen) geen zwart-wit situatie. Zelfs als je een van bovenstaande situaties ervaart, is het nog de vraag of je er goed aan doet om meteen ontslag op staande voet te nemen. Vanaf het moment dat je ontslag neemt komt ook je arbeidsovereenkomst per direct tot een einde. 

 

Rechten bij ontslag op staande voet

Wanneer je een gegronde reden hebt om ontslag op staande voet te nemen, dan heb je recht op een schadevergoeding. Houd er rekening mee dat de kans groot is dat je werkgever het hier niet mee eens is of dit afwijst. Je kan dit afdwingen door een gerechtelijke procedure aan te gaan. 

 

Wat zijn de gevolgen als ik ontslag op staande voet neem

Wanneer je ontslag op staande voet niet wordt aangevochten zijn de gevolgen:

  1. Je bent je baan per direct kwijt en je ontvangt ook geen loon meer. Je moet een beroep doen op de sociale zekerheid.

  2. In de meeste gevallen heb je geen recht op een WW-uitkering. Dit komt omdat het UWV een ontslag op staande voet ziet als ‘verwijtbaar werkloos’ en in dat geval heb je geen recht op een WW-uitkering. Je kunt dan vaak terugvallen op een bijstandsuitkering. Omdat je bij een bijstandsuitkering aan een aantal voorwaarden moet voldoen, komen velen hier niet voor in aanmerking. Dan moet je een beroep doen op je huis of spaargeld.

     

Ontslag op staande voet ongedaan maken

Een ontslag kun je in de meeste gevallen niet ongedaan maken. Bij ontslag op staande voet is een situatie waar dit voor kan komen. In sommige gevallen wordt op staande voet ontslag genomen in een emotionele bui. Wanneer je rustiger bent geworden kan het besef intreden wat voor een beslissing je hebt genomen en dat je dit besluit overhaast hebt genomen. Een werkgever is verplicht om jou in deze situatie te vragen of je weet wat de consequenties zijn. Hij moet uitleggen dat wanneer je ontslag neemt op staande voet, je geen recht meer hebt op een WW-uitkering. Dat is vaak het juiste moment om hulp in te schakelen van een jurist. 

Heeft je werkgever je gewezen op de consequenties en heb je toch ontslag genomen? Dan kun je de situatie nog omkeren wanneer je een vast contract hebt. Je hebt bij een vast contract 14 dagen bedenktijd. Staat de 14 dagen bedenktijd niet vermeld in je contract? Dan heb je een bedenktermijn van 21 dagen.

 

Laat je goed adviseren

Zoals aangegeven is het belangrijk om geen overhaaste beslissingen te maken. Wanneer je hoog in je emoties zit bestaat de kans dat je een overhaaste beslissing maakt. Probeer eerst tot rust te komen om met een meer objectieve blik naar de situatie te kijken. Ben je er nog steeds van overtuigd dat je op staande voet ontslag wilt nemen? Vraag dan juridisch advies. Je zet op dat moment je baan, inkomen en je recht op een WW-uitkering op het spel.

 

https://www.das.nl/ontslag/soorten-ontslag/ontslag-op-staande-voet